شـمـا در ایـنـجـا هـسـتـیـد:  فلنج » فلنج گلودار
   
فلنج گلودار

 

فلنج گلودار

فلنج گردندار دارای یک گردن مخروطی است که شعاع این گردن در انتها با قطر لوله برابر و به آن جوش می شود. وجود این گردن باعث تقویت تحمل فلنج میگردد. این نوع فلنج برای تحمل فشارهای بالا و دماهای زیر صفر و همچنین بارهای نوسانی و ارتعاشی مناسب است.


جهت اتصال به اتصالات Butt Weld يا نازل هاي تجهيزات و مخازن در دو نوع معمولي و بلند ساخته مي شود. به علت ضخامت كافي در جاهائي كه دما زياد و تنش هاي برشي، فشاري و ارتعاشي وجود دارد بكار مي روند. فلنج گردندار در انتها داراي گردن بوده و مشخصات آن در قسمت انتهاي گردن با مشخصات لوله به آن جوش مي شود يكسان است (از لحاظ قطر و ضخامت). اين نوع فلنج داراي يك قسمت مخروطي (Tapered Hub) مي باشد كه ضخامت آن رفته رفته تا محل جوش لب به لب (Butt weld) با لوله كم مي شود و اين قسمت مخروطي باعث تقويت فلنج شده و در موقع عمليات نظير تنش زدايي و امتحان جوش با اشعه ايكس و يا گاما صفحه فلنج را از قسمت گرم شده دور نگه مي دارد. فلنج گردندار براي فشارهاي بالا و دماهاي زير صفر و يا بسيار زياد كاربرد دارد و براي تمام سرويس ها تا كلاس 2500 قابل استفاده است و بطور كلي نصب اين نوع فلنج داراي كم ترين هزينه است و براي مكان هايي كه تنش ضربه اي ، ارتعاشي و برشي زياد است توصيه مي گردد.welding neck flange

کلمات کلیدی

فلنج گلودار جوشی , فلنج گردن دار , فلنج گلودار فولادی , فلنج گلودار کربن استیل , فلنج گلودار استیل , فلنج گلودار استنلس استیل , فروش فلنج گلودار فولادی , فروش فلنج گلودار استیل , فلنج گلودار فولادی کلاس 150 , فلنج گلودار فولادی کلاس 300 , فلنج گلودار فولادی کلاس600 , فلنج گلودار استیل کلاس 150 , فلنج گلودار استیل کلاس300 , فلنج گلودار استیل کلاس600 , فلنج گلودار جوشی فولادی کلاس 900 , فلنج گلودار جوشی فولادی کلاس 1500 , فلنج گلودار جوشی فولادی کلاس 2500 , فلنج گلودار جوشی استنلس استیل کلاس900 , فلنج گلودار جوشی فولادی کلاس 1500 , فلنج گلودار جوشی فولادی کلاس 2500 , فلنج گلودار جوشی استیل 304 , فلنج گلودار جوشی استیل316L 316 , فلنج گلودارجوشی فولادی A105 , فلنج گلودارجوشی فولادی A350 LF2 , فلنج گلودار جوشی اروپایی

انواع فلنج, انواع فلنج فولادی, انواع فلنج استیل, قیمت فلنج استنلس استیل وکربن استیل, فلنج فولادی-فلنج استیل, فلنج فولادی کلاس 150, فلنج استیل کلاس 150, فلنج فولادی کلاس 600, فلنج فولادی کلاس300, فلنج فولادی کلاس 900, فلنج فولادی کلاس1500, فلنج فولادی کلاس 2500, فلنج استیل کلاس 600, فلنج استیل کلاس300, فلنج استیل کلاس900, فلنج استیل کلاس1500, فلنج استیل کلاس 2500, نمایشگاه فلنج