شـمـا در ایـنـجـا هـسـتـیـد:  فلنج » فلنج عینکی یا اسپیکتاکل
   
فلنج عینکی یا اسپیکتاکل

 

فلنج عینکی یا اسپیکتاکل

این ورق ها بصورت دو صفحه دایره ای شکل است که بوسیله یک بازو بهم وصل شده اند یکی از صفحات حالت بسته و دیگری دارای سوراخ می باشد که قطر آن بسته به سفارش می باشد و از حالت بسته برای مسدود کردن مسیر و از حالت دیگر برای باز کردن مسیر و یا کاهش فشار استفاده می شود.

spectacle flange

کلمات کلیدی

فلنج عینکی،فلنج اسپیکتاکل،فلنج عینکی فولادی،فلنج عینکی کربن استیل،فلنج عینکی استیل،فلنج عینکی استنلس استیل،فلنج عینکی فولادی کلاس150،فلنج عینکی فولادی کلاس300،فلنج عینکی فولادی کلاس600،فلنج عینکی فولادی کلاس900، فلنج عینکی فولادی کلاس1500،فلنج عینکی فولادی کلاس2500،فلنج عینکی استیل کلاس150،فلنج عینکی استیل کلاس300،فلنج عینکی استیل کلاس600،فلنج عینکی استیل کلاس900،فلنج عینکی استیل کلاس1500،فلنج عینکی استیل کلاس2500،قیمت فلنج عینکی فولادی کلاس150،قیمت فلنج عینکی فولادی کلاس300،قیمت فلنج عینکی فولادی کلاس600،قیمت فلنج عینکی فولادی کلاس900،قیمت فلنج عینکی فولادی کلاس1500،قیمت فلنج عینکی فولادی کلاس2500، قیمت فلنج عینکی استیل کلاس150،قیمت فلنج عینکی استیل کلاس300،قیمت فلنج عینکی استیل کلاس 600،قیمت فلنج عینکی استیل کلاس900،قیمت فلنج عینکی استیل کلاس1500،قیمت فلنج عینکی استیل کلاس2500،

انواع فلنج, انواع فلنج فولادی, انواع فلنج استیل, قیمت فلنج استنلس استیل وکربن استیل, فلنج فولادی-فلنج استیل, فلنج فولادی کلاس 150, فلنج استیل کلاس 150, فلنج فولادی کلاس 600, فلنج فولادی کلاس300, فلنج فولادی کلاس 900, فلنج فولادی کلاس1500, فلنج فولادی کلاس 2500, فلنج استیل کلاس 600, فلنج استیل کلاس300, فلنج استیل کلاس900, فلنج استیل کلاس1500, فلنج استیل کلاس 2500, نمایشگاه فلنج