شـمـا در ایـنـجـا هـسـتـیـد:  فلنج » فلنج ساکت ولد یا ساکتی
   
فلنج ساکت ولد یا ساکتی

 

فلنج ساکت ولد یا ساکتی

اتصال اين نوع فلنج به لوله از نوع محفظه اي (Socket Weld) بوده و عموماً تا قطر2 اينچ ساخته مي شود. از اين فلنج براي سيستم لوله كشي با فشار بالا و قطر كم استفاده مي شود. هزينه اوليه آن از فلنج روكار بيشتر است و اگر در اين نوع فلنج از داخل نيز جوشكاري انجام پذيرد مقاومت استاتيكي آن در مقابل خستگي 50% بيشتر از فلنج روكار است. اين نوع فلنجها بصورت تبديل نيز موجود بوده بطوري كه محل اتصال آن به لوله كمتر از اندازه اسمي فلنج است.


socket weld flange

کلمات کلیدی

فلنج ساکتی,فلنج ساکت ولد,فلنج ساکت,فلنج ساکت ولد فولادی,فلنج ساکت ولد کربن استیل,فلنج ساکت ولد استیل, فلنج ساکت ولد استنلس استیل,فلنج ساکت ولد فولادی کلاس 150,فلنج ساکت ولد فولادی کلاس300,فلنج ساکت ولد فولادی کلاس900,فلنج ساکت ولد فولادی کلاس1500,فلنج ساکت ولد فولادی کلاس2500,فلنج ساکت ولد استیل کلاس150,فلنج ساکت ولد استیل کلاس300,فلنج ساکت ولد استیل کلاس600,فلنج ساکت ولد استیل کلاس900,فلنج ساکت ولد استیل کلاس1500,فلنج ساکت ولد استیل کلاس2500,قیمت فلنج ساکت ولد فولادی کلاس 150,قیمت فلنج ساکت ولد فولادی کلاس300,قیمت فلنج ساکت ولد فولادی کلاس900,قیمت فلنج ساکت ولد فولادی کلاس1500,قیمت فلنج ساکت ولد فولادی کلاس2500,قیمت فلنج ساکت ولد استیل کلاس150, قیمت فلنج ساکت ولد استیل کلاس300, قیمت فلنج ساکت ولد استیل کلاس600, قیمت فلنج ساکت ولد استیل کلاس900, قیمت فلنج ساکت ولد استیل کلاس1500, قیمت فلنج ساکت ولد استیل کلاس2500,

انواع فلنج, انواع فلنج فولادی, انواع فلنج استیل, قیمت فلنج استنلس استیل وکربن استیل, فلنج فولادی-فلنج استیل, فلنج فولادی کلاس 150, فلنج استیل کلاس 150, فلنج فولادی کلاس 600, فلنج فولادی کلاس300, فلنج فولادی کلاس 900, فلنج فولادی کلاس1500, فلنج فولادی کلاس 2500, فلنج استیل کلاس 600, فلنج استیل کلاس300, فلنج استیل کلاس900, فلنج استیل کلاس1500, فلنج استیل کلاس 2500, نمایشگاه فلنج