شـمـا در ایـنـجـا هـسـتـیـد:  فلنج » فلنج رزوه ای یا دنده ای
   
فلنج رزوه ای یا دنده ای

 

فلنج رزوه ای یا دنده ای

این نوع فلنج ها از داخل مطابق استاندارد دنده لوله ها (NPT) رزوه شده اند و فلنج بر روی لوله رزوه شده سوار می گردد (البته در صورت لزوم و برای جلوگیری از نشت از بین رزوه ها می توان پس از بستن لوله به فلنج آن ها را به هم جوش داد.) مزیت این نوع فلنج این است که نیاز به جوشکاری ندارد و عموماً برای لوله هایی تا قطر ً1/2-1 ساخته می شود. (این نوع فلنج ها بصورت تبدیل نیز موجود است بطوریکه محل اتصال آن به لوله کمتر از اندازه اسمی فلنج است).

screw flange

کلمات کلیدی

فلنج رزوه ای,فلنج دنده ای,فلنج رزوه ای فولادی,فلنج دنده ای فولادی,فلنج رزوه ای کربن استیل,فلنج دنده ای کربن استیل,فلنج رزوه ای استیل,فلنج رزوه ای استنلس استیل,فلنج دنده ای استیل,فلنج دنده ای استنلس استیل,فلنج رزوه ای فولادی کلاس150, فلنج رزوه ای فولادی کلاس 300,فلنج رزوه ای فولادی کلاس600,فلنج رزوه ای فولادی کلاس900,فلنج رزوه ای فولادی کلاس1500,فلنج رزوه ای فولادی کلاس2500,فلنج رزوه ای استیل کلاس150, فلنج رزوه ای استیل کلاس300,فلنج رزوه ای استیل کلاس600,فلنج رزوه ای استیل کلاس900,فلنج رزوه ای استیل کلاس1500,فلنج رزوه ای استیل کلاس2500,قیمت فلنج رزوه ای فولادی کلاس150,قیمت فلنج رزوه ای فولادی کلاس300,قیمت فلنج رزوه ای فولادی کلاس600,قیمت فلنج رزوه ای فولادی کلاس900,قیمت فلنج رزوه ای فولادی کلاس1500,قیمت فلنج رزوه ای فولادی کلاس2500,قیمت فلنج رزوه ای استیل کلاس150,قیمت فلنج رزوه ای استیل کلاس300,قیمت فلنج رزوه ای استیل کلاس600,قیمت فلنج رزوه ای استیل کلاس900,قیمت فلنج رزوه ای استیل کلاس1500,قیمت فلنج رزوه ای استیل کلاس2500,