شـمـا در ایـنـجـا هـسـتـیـد:  فلنج » اریفیس فلنج
   
اریفیس فلنج

 

اریفیس فلنج

این فلنج ممکن است از نوع گردندار باشد با صفحه های اریفیس و متعلقات مربوط برای اندازه گیری شدت جریان سیالات کاربرد دارد و بر روی رینگ اصلی فلنج سوراخ های رزوه کاری شده شعاعی جهت اتصالات اندازه گیری و پیچ های اضافی که کار جک اسکرو را انجام می دهد تعبیه شده است معمولاً اندازه سوراخ ها جهت اندازه گیری اتصالات "1/2 و "3/4 و نوع رزوه آن ( NPT ) می باشد و پیچ های جک اسکرو در موقع جدا کردن فلنج برای بازرسی و یا تعویض اریفیس موثر است.

همراه با فلنج های اریفیس از ورق های با مسیر باز و یا بسته (Orifice Plate) که برای کاهش فشار و یا مسدود کردن جریان کاربرد دارد در اندازه های مختلف به شرح زیر استفاده می شود:

Spade: این ورق ها به صورت صفحه های دایره ای شکل همراه با یک بازو می باشد که بین دو فلنج فوق قرار می گیرد.کلمات کلیدی

اریفیس فلنج،فلنج اریفیس،اریفیس فلنج فولادی،اریفیس فلنج کربن استیل،اریفیس فلنج استیل،اریفیس فلنج استنلس استیل، اریفیس فلنج فولادی کلاس 150،اریفیس فلنج فولادی کلاس300،اریفیس فلنج فولادی کلاس600،اریفیس فلنج فولادی کلاس900،اریفیس فلنج فولادی کلاس1500،اریفیس فلنج فولادی کلاس 2500، اریفیس فلنج استیل کلاس300،اریفیس فلنج استیل کلاس600،اریفیس فلنج استیل کلاس900،اریفیس فلنج استیل کلاس1500،اریفیس فلنج استیل کلاس150،اریفیس فلنج استیل کلاس2500،قیمت اریفیس فلنج فولادی کلاس150،قیمت اریفیس فلنج فولادی کلاس300،قیمت اریفیس فلنج فولادی کلاس600،قیمت اریفیس فلنج فولادی کلاس900،قیمت اریفیس فلنج فولادی کلاس1500،قیمت اریفیس فلنج فولادی کلاس2500،قیمت اریفیس فلنج استیل کلاس150،،قیمت اریفیس فلنج استیل کلاس300،قیمت اریفیس فلنج استیل کلاس600،قیمت اریفیس فلنج استیل کلاس900،قیمت اریفیس فلنج استیل کلاس1500،قیمت اریفیس فلنج استیل کلاس2500،

انواع فلنج, انواع فلنج فولادی, انواع فلنج استیل, قیمت فلنج استنلس استیل وکربن استیل, فلنج فولادی-فلنج استیل, فلنج فولادی کلاس 150, فلنج استیل کلاس 150, فلنج فولادی کلاس 600, فلنج فولادی کلاس300, فلنج فولادی کلاس 900, فلنج فولادی کلاس1500, فلنج فولادی کلاس 2500, فلنج استیل کلاس 600, فلنج استیل کلاس300, فلنج استیل کلاس900, فلنج استیل کلاس1500, فلنج استیل کلاس 2500, نمایشگاه فلنج