شـمـا در ایـنـجـا هـسـتـیـد:  فلنج » فلنج کور
   
فلنج کور

 

فلنج کور

از این نوع فلنج ها برای مسدود کردن انتهای سیستم های لوله کشی شیرها و منفذهای ظروف تحت فشار استفاده می شود فلنج های کور از نظر فشار داخلی و بار بر روی پیچ ها مخصوصاً در اندازه های بزرگتر نسبت به تمام فلنج های دیگر تحت فشار بیشتری قرار می گیرند و چون ماکزیمم فشار تنش در این نوع فلنج ها تنش خمشی در مرکز موثر است از این نظر مقدار تنش نسبت به فلنج های دیگر زیادتر انتخاب می شود و در محل هایی که درجه حرارت فاکتور مهمی است، یا مسئله ضربه قوچ (Water Hammer) وجود دارد ، به جای فلنج کور از ترکیب فلنج گردندار جوشی و درپوش (Cap) استفاده می شود.

blind flange

کلمات کلیدی

فلنج کور فولادی , فلنج کور استیل , فلنج کور کربن استیل , فلنج کور استنلس استیل , فلنج کور کلاس 150 , فلنج کور کلاس 300 , قیمت فلنج کور کلاس 150 , قیمت فلنج کور کلاس300 , فلنج کور الیاژی , فلنج کور استیل316 , فلنج کوراستیل304 , فلنج کوراستیل 321 , PN16 , فلنج کور فولادی PN10 , فلنج کور فولادی PN25 , فلنج کور فولادی A350-LF2 , فلنج کور فولادی A105 کور , فلنج FLANGE BLIND

انواع فلنج, انواع فلنج فولادی, انواع فلنج استیل, قیمت فلنج استنلس استیل وکربن استیل, فلنج فولادی-فلنج استیل, فلنج فولادی کلاس 150, فلنج استیل کلاس 150, فلنج فولادی کلاس 600, فلنج فولادی کلاس300, فلنج فولادی کلاس 900, فلنج فولادی کلاس1500, فلنج فولادی کلاس 2500, فلنج استیل کلاس 600, فلنج استیل کلاس300, فلنج استیل کلاس900, فلنج استیل کلاس1500, فلنج استیل کلاس 2500, نمایشگاه فلنج